TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khai mạc triển lãm tuyên truyền về biển, đảo

19:35 | 18/03/2019 67 lượt xem