Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc triển lãm tuyên truyền về biển, đảo

19:35 | 18/03/2019 82 lượt xem