Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Ngày hội Thanh niên và Ngày hội ATGT năm 2019

11:30 | 24/03/2019 362 lượt xem