Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - 2018

18:56 | 04/05/2018 278 lượt xem