Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Khai mạc Kỳ thi tuyển chọn cán bộ tham gia vào Đề án số 11 của Tỉnh ủy năm 2018

18:50 | 15/12/2018 412 lượt xem