Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Kỳ thi tuyển chọn cán bộ tham gia vào Đề án số 11 của Tỉnh ủy năm 2018

18:50 | 15/12/2018 367 lượt xem