LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Khai mạc Kỳ thi tuyển chọn cán bộ tham gia vào Đề án số 11 của Tỉnh ủy năm 2018

18:50 | 15/12/2018 407 lượt xem