Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII

11:30 | 06/12/2018 429 lượt xem