Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2018

19:51 | 06/06/2018 202 lượt xem