Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Giải Bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Yên Bái lần thứ XVII năm 2019

00:02 | 22/03/2019 553 lượt xem