Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Festival dù lượn " Bay trên mùa vàng "

19:09 | 18/09/2016 467 lượt xem