Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII

11:58 | 20/10/2018 1,044 lượt xem