Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc chương trình "Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản"

19:31 | 13/10/2018 289 lượt xem