LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Khai mạc các hoạt động chào mừng Tết Độc lập và Chợ phiên Mù Cang Chải năm 2019

00:06 | 01/09/2019 297 lượt xem