TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Khai hội đình Phúc Hòa xã Hán Đà huyện Yên Bình

17:41 | 25/02/2018 558 lượt xem