Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai hội đình Phúc Hòa xã Hán Đà huyện Yên Bình

17:41 | 25/02/2018 641 lượt xem