Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai hội đền Đại Cại xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên

19:30 | 03/03/2018 866 lượt xem