Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Khai giảng lớp “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961”

19:37 | 15/05/2018 123 lượt xem