Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, niên khóa 2019 - 2021

11:32 | 19/09/2019 84 lượt xem