Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa I, năm 2019

19:15 | 06/08/2019 191 lượt xem