Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kết thúc chuỗi hoạt động “Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản”

11:32 | 25/09/2018 643 lượt xem