TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Yên Bình yêu cầu Nhà máy sắn Vũ Linh tạm dừng sản xuất kể từ ngày 8/1/2019

19:35 | 07/01/2019 449 lượt xem