Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình và huyện Văn Yên sơ kết 3 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học

18:09 | 16/06/2019 28 lượt xem