Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Huyện Yên Bình và huyện Văn Yên sơ kết 3 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học

18:09 | 16/06/2019 36 lượt xem