Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 37 của BCH TW và Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

16:23 | 24/02/2019 185 lượt xem