KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Huyện Yên Bình triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 37 của BCH TW và Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

16:23 | 24/02/2019 240 lượt xem