Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng vùng Đông hồ Thác Bà

18:49 | 23/09/2018 633 lượt xem