Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

18:24 | 09/03/2019 108 lượt xem