Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện yên Bình tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2011

17:04 | 28/12/2011 464 lượt xem