LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Huyện Yên Bình thu ngân sách đạt 103 tỷ đồng

18:45 | 09/09/2018 234 lượt xem