TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Yên Bình thu ngân sách đạt 103 tỷ đồng

18:45 | 09/09/2018 169 lượt xem