TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Yên Bình tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân

17:28 | 16/12/2018 99 lượt xem