Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Huyện Yên Bình tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân

17:28 | 16/12/2018 69 lượt xem