Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân

17:28 | 16/12/2018 130 lượt xem