Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình tập trung cấy dặm lại diện tích lúa xuân bị chết rét

19:40 | 05/03/2018 215 lượt xem