Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình phát động ra quân Vệ sinh môi trường - Vệ sinh an toàn thực phẩm

17:31 | 15/04/2018 331 lượt xem