TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Yên Bình phát động ra quân Vệ sinh môi trường - Vệ sinh an toàn thực phẩm

17:31 | 15/04/2018 297 lượt xem