TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Yên Bình hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao

18:05 | 04/12/2018 174 lượt xem