Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao

18:05 | 04/12/2018 234 lượt xem