Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Huyện Yên Bình gắn phát triển du lịch với củng cố quốc phòng

19:34 | 20/12/2017 298 lượt xem