Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình công bố Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Thác Bà đến năm 2030

10:49 | 18/04/2019 370 lượt xem