Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Yên triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UB MTTQ huyện năm 2019

18:25 | 27/12/2018 162 lượt xem