Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Yên huỷ nổ thành công quả bom Mỹ nặng 450 kg

07:44 | 06/07/2017 1,360 lượt xem