TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đông xuân

20:07 | 10/02/2018 388 lượt xem