Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Huyện Văn Yên chủ động ứng phó với lũ Ngòi Thia dâng cao

20:05 | 11/10/2017 655 lượt xem