Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn và huyện Lục Yên kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT Quân khu II

15:55 | 16/10/2016 501 lượt xem