Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn tuyển chọn được 215 công dân lên đường nhập ngũ

17:46 | 17/01/2018 361 lượt xem