Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018

19:29 | 12/01/2018 535 lượt xem