Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

19:49 | 24/08/2018 138 lượt xem