Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn triển khai công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2018

17:31 | 15/04/2018 445 lượt xem