Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn thăm và tặng quà tân binh tại Trung đoàn 752, Sư đoàn 355

18:39 | 06/04/2019 179 lượt xem