Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 của TTCP

19:38 | 09/03/2018 373 lượt xem