Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn ra thông báo hết dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Nông trường Trần Phú

17:48 | 11/06/2019 71 lượt xem