Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn phát huy hiệu quả của đề án phát triển cây quế

17:04 | 17/01/2018 370 lượt xem