Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành gieo trồng trên 2500 ha cây vụ đông

14:56 | 08/10/2017 215 lượt xem