Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn nhân rộng mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cho thu nhập cao

18:44 | 15/04/2019 53 lượt xem