Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn hoàn thành Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cấp cơ sở

19:54 | 16/07/2019 221 lượt xem