Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn hoàn thành các mục tiêu phát triển cây chè

17:47 | 10/06/2018 154 lượt xem