Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Chấn gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu năm 2018

19:33 | 15/03/2019 69 lượt xem