Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Văn Yên công bố các quyết định về việc hợp nhất các cơ quan thuộc huyện

19:51 | 06/06/2018 399 lượt xem