Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện uỷ Văn Chấn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

19:25 | 28/03/2018 684 lượt xem